Tin mới

Những tuyệt chiêu với Chrome trên iOS và Android

Không chỉ là trình duyệt mạnh mẽ cho PC, mà Chrome cũng là trình duyệt được người dùng iOS và Android lựa chọn làm nền tảng chính cho việc duyệt…

Xem thêm ...

thời gian

Thời gian làm việc

Sáng từ   07h30 đến 12h00
Chiều từ 13h30 đến 20h00

phương châm

Phương châm hoạt động

Luôn giữ  Niềm tin
                   nơi khách hàng

bảng giá

Biểu giá dịch vụ

Sửa chữa máy tính, điện thoại