Tin mới

Chương trình Hiến máu Nhân đạo lần IV năm 2017

Mỗi năm một lần, iCare Center tổ chức ngày hội hiến máu Giọt Máu Hồng - Vì Cộng Đồng. Chung tay cứu giúp những người bệnh cần máu để cứu…

Xem thêm ...

thời gian

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00

Chủ Nhật: 07:30 - 17:30

phương châm

Phương châm hoạt động

Luôn giữ  Niềm tin
                   nơi khách hàng