Tin mới

iCare thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Kể từ ngày 15/08/2014, thương hiệu Bệnh viện Máy tính Quốc tế iCare sẽ chính thức được thay đổi thành iCare Center.

Xem thêm ...

Phương châm hoạt động

         "Luôn giữ vững niềm tin
                              nơi khách hàng"

Bảng giá dịch vụ

    Thông tin chi tiết giá dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc

Sáng từ 07h30 đến 12h00 Chiều từ 13h30 đến 19h30