Cài đặt phần mềm

1. SỔ KHÁM BỆNH

Sổ khám bệnh (Desktop/Laptop) Sổ/Máy 770,000
Sổ khám bệnh (Macbook) Sổ/Máy 1,650,000

2. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ ỨNG DỤNG

Cài đặt HĐH Windows trên Desktop Lần/Máy 220,000
Cài đặt HĐH Windows trên Laptop Lần/Máy 250,000
Cài đặt 02 HĐH Windows trên Desktop Lần/Máy 275,000
Cài đặt 02 HĐH Windows trên Laptop Lần/Máy 330,000
Cài đặt HĐH MacOS/Windows trên máy tính Apple Lần/Máy 550,000

3. KIỂM TRA, KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Kiểm tra, cài driver, diệt virus Desktop/Laptop (vệ sinh bên ngoài) Lần/Máy 165,000
Kiểm tra, cài driver, diệt virus, vệ sinh Laptop Lần/Máy 350,000
Kiểm tra, cài driver, diệt virus, vệ sinh Microsoft Surface  Lần/Máy 550,000