Giải pháp Bãi giữ xe thông minh

Giải pháp Bãi giữ xe thông minh

Giải pháp Bãi giữ xe thông minh

 
Tại cổng vào

 1. Camera quan sát được bố trí phía trước xe sẽ chụp hình người vào gửi xe (nếu cần).
 2. Camera quan sát bố trí phía sau xe sẽ chụp hình biển số xe.
 3. Hình ảnh được phần mềm phân tích và nhận dạng tự động để cho ra biển số kiểm soát của xe (đối với biển số sạch, đẹp, rõ ràng, xác suất 85% lượt xe ra vào).
 4. Sau đó toàn bộ thông tin sẽ được mã hóa và ghi vào thẻ, bao gồm:
  • Thông tin xe (hình ảnh, biển số)
  • Thời gian xe vào bãi (ngày, giờ)
  • Thông tin người gửi (nếu là xe vé tháng)

 
Tại cổng ra

 1. Camera quan sát được bố trí phía sau xe sẽ chụp hình biển số xe ra.
 2. Hình ảnh được phần mềm phân tích và nhận dạng tự động để cho ra biển số kiểm soát của xe (đối với biển số sạch, đẹp, rõ ràng, xác suất 85% lượt xe ra vào).
 3. Sau đó, dựa vào biển số xe, thông tin lúc xe vào sẽ được truy xuất, đối chiếu thông tin:
 • Nếu thông tin không trùng khớp (biển số, hình ảnh người gửi xe …) thì sẽ xử lý theo quy định của bãi xe.
 • Nếu thông tin trùng khớp:

Khách vãng lai: thu phí theo quy định
Khách vé tháng: ghi nhận lượt phí vào thẻ tháng, gửi thẻ lại cho khách hàng.
 

“Luôn giữ niềm tin nơi khách hàng”